KOMPLEXNÍ SLUŽBY PRO ROZVADĚČE

Zajistíme vše, co je třeba pro bezpečnou a spolehlivou funkci rozvaděčů.

Převezmeme celkovou pravidelnou péči o vaše rozvaděče.

Zjištění skutečného stavu rozvaděčů

Na základě:

  • Stávající technické dokumentace
  • Revizní zprávy
  • Prohlídky
elektroinstalace
elektroinstalace - dokumentace

Dokumentace k rozavděčům

  • Zakreslení skutečného stavu elektroinstalace
  • Nová dokumentace dle požadavků zákazníka
  • Zhotovení jednoliniového schématu zapojení
  • Zhotovení víceliniového schématu zapojení
  • Vypracování kusovníku materiálu, plánu kabelů, plánu svorkovnic, seznamu spojů
  • Návrhy rozvaděčů včetně návrhů ve 3D
  • Vypracování výpočtu oteplení a návrhu chlazení rozvaděčů

Údržba rozavděčů

  • Vyčištění rozvaděčů
  • Popis komponentů rozvaděčů: přístroje, svorky, spoje a další
  • Popis vývodů
  • Utažení spojů
  • Měření rozvaděčů termokamerou
  • Měření proudového zatížení jednotlivých okruhů v rozvaděčích
  • Kontrola krytí rozvaděčů
  • Kontrola správné funkce přístrojů instalovaných v rozvaděčích
  • Kontrola zkratové odolnosti rozvaděčů

Druhy rozvaděčů

  • Distribuční rozvaděče
  • Technologické rozvaděče
  • Rozvaděče pro jednoúčelové stroje
  • Datové rozvaděče
  • Atypické rozvaděče dle požadavků koncového zákazníka
  • Elektroměrové rozvaděče pro přímé a nepřímé měření